Forma-Dent - Aerdenhout

Natuurlijk het beste, dus Nederlands maatwerk! 

Minister Kuipers spreekt zich uit voor voldoende aanbod van tandartsen in alle regio's

 10 november 2022: Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zich in een brief aan de Tweede Kamer uitgesproken over het aanbod van tandartsen.

Onder het kopje 'Opleiden' schrijft hij: 'Ik vind het belangrijk dat de mondzorg in heel Nederland toegankelijk is en van goede kwaliteit. In alle regio's moet dan ook voldoende aanbod zijn van tandartsen. Voor een toekomstbestendige opleidings- en capaciteitsagenda verken ik samen met de minister van OCW verschillende oplossingsrichtingen voor het tekort aan tandartsen. Eind van dit jaar komt het Capaciteitsorgaan met een nieuw instroomadvies, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verdeling van tandartsen en het tandartsbezoek over de regio's. Begin 2023 zal dan ook het moment zijn om te komen tot een gezamenlijke probleemanalyse met mogelijke oplossingen.'

Wat het advies van het Capaciteitsorgaan zal zijn laat zich raden. Het Capaciteitsorgaan adviseert al meer dan 12 jaar (!) om het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen te verhogen. De adviezen van dit orgaan zijn al die tijd stelselmatig genegeerd. Vanwege dit tekort aan tandartsen is besloten het aantal plekken van niet-EU tandartsen uit te breiden. 

 

 Bron: Tandtechnisch Magazine.

 Ga terug