Van Eekelen Tandtechniek & Tandprothetiek

Natuurlijk het beste, dus Nederlands maatwerk! 

Wat is een Klinisch prothesetechnicus?

Een klinisch prothesetechnicus is een tandtechnicus die in opdracht van de tandarts alle of een deel van de handelingen bij de patiënt uitvoert bij het aanmeten van een volledige gebitsprothese en voor het uitvoeren van deze gedelegeerde taken een specifieke opleiding (door professionele derden in het onderwijs - het IVT aan de DHTA/Radboud Universiteit) heeft gevolgd. De verwijzende tandarts is eindverantwoordelijk en voert de eindcontrole uit.

Voor de vervaardiging van uw prothese moeten diverse fases worden doorlopen. Omdat de klinisch prothesetechnicus doorgaans in het lab aanwezig is, is het gebruikelijk dat de patiënt naar het laboratorium toekomt.

Player komt hier