Van Eekelen Tandtechniek & Tandprothetiek

Natuurlijk het beste, dus Nederlands maatwerk! 

1 juli start experiment ‘Zelfstandige bevoegdheid Mondhygiënist’

1 juli 2020 - NVM-mondhygiënisten, de beroepsvereniging van mondhygiënisten, is verheugd dat 1 juli as. gestart wordt met het experiment ‘Zelfstandige bevoegdheid Mondhygiënist’. “Een logische ontwikkeling in de professionalisering van ons prachtige beroep en een belangrijke impuls voor taakherschikking en preventie binnen de mondzorg.”, aldus voorzitter Manon van Splunter.

Wat houdt het experiment in? 
Mondhygiënisten die deelnemen aan het experiment gaan geen andere handelingen uitvoeren dan mondhygiënisten die niet participeren. Het enige dat verandert is het wettelijk kader waarbinnen deelnemende mondhygiënisten hun behandelingen gaan uitvoeren. De opdracht van een tandarts voor het geven van anesthesie (verdoven) en  voor de behandeling van primaire caviteiten (een eerste gaatje in een tand of kies) komt te vervallen. In plaats daarvan worden deelnemende mondhygiënisten zelfstandig bevoegd om primaire caviteiten te behandelen, te verdoven en röntgenfoto’s te indiceren en te maken. Om deze reden zullen deelnemende mondhygiënisten zich moeten inschrijven in het tijdelijk BIG-register en zijn zij verplicht de titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’ te gebruiken. 

Tevens zal het tuchtrecht van toepassing zijn. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. NVM-mondhygiënisten ziet dit als een positieve ontwikkeling, omdat zij vertrouwt op de professionaliteit- en het toetsbaar opstellen van de beroepsgroep. 

Taakherschikking
Taakherschikking draagt bij aan een doelmatige organisatie van zorg met behoud en verbetering van de kwaliteit. Hierdoor blijft zorg toegankelijk en betaalbaar en wordt de professionaliteit van zorgverleners optimaal benut. Taakherschikking binnen de mondzorg, en het daarmee efficiënter kunnen inzetten van mondhygiënisten, maakt het mogelijk dat de capaciteit van alle mondzorgprofessionals beter kan worden benut. Op deze manier kan de noodzakelijke omslag worden gemaakt van curatieve- naar preventieve mondzorg, gericht op het voorkomen van mondproblemen.  


Bron: Tandtechnisch Magazine.

Ga terug