Van Eekelen Tandtechniek & Tandprothetiek

Natuurlijk het beste, dus Nederlands maatwerk! 

Waarschuwingsregister zorgfraude in de wachtkamer

1 februari 2021 - De gezamelijke lobby van zorgorganisaties - waaronder diverse organisaties in de mondzorg - om de Wbsrz (wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) 'controversieel' te laten verklaren is succesvol. De Tweede Kamer heeft bepaald dat deze wet op de zogenaamde lijst van 'controversiele' zaken komt te staan en daarmee bepaald dat het demissionaire kabinet niet verder mag werken aan de wet. 

Doel goed, juridische mogelijk verweer onvoldoende
De beroepsverenigingen in de zorg onderschrijven overigens wel het doel van de wet, namelijk het aanpakken van malafide zorgorganisaties door de mogelijkheden tot samenwerking en gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties en zorgverzekeraars te verbeteren. Het aangevoerde bezwaar is dat de maatregelen uit de wet echter dermate rigide zijn dat zorgverleners nauwelijks juridische mogelijkheden voor verweer hebben bij een onterechte verdenking van fraude, terwijl de gevolgen hiervan heel groot zijn.

Het wetsvoorstel regelt in grote lijnen twee onderwerpen: het instellen van het 'Waarschuwingsregister zorgfraude' en de mogelijkheid voor het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) om fraudesignalen te verwerken. In het Waarschuwingsregister zorgfraude worden tussen gemeenten en zorgverzekeraars onderling gegevens uitgewisseld. Op basis van een 'gerechtvaardigde overtuiging' kunnen zorgverzekeraars en gemeenten daar zorgverleners en zorginstellingen in plaatsen. Aan de hand van 'passende waarborgen' dient erop te worden toegezien of en wanneer iemand in het Waarschuwingsregister wordt opgenomen dan wel verwijderd. 

Bron: Tandtechnisch Magazine.

Ga terug