Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

Tandarts Kappers eist vrijgeven ongecensureerde NZa/Deloitte-documenten bij Amsterdamse Rechtbank

30 januari 2018 - Op dinsdag 6 februari 2018 onderneemt tandarts C.D.F. Kappers in de Amsterdamse Rechtbank een ultieme poging om de waarheid over de besluitvorming ten aanzien van de tandartstariefkorting boven water te krijgen. 

Om de aanleiding van deze inmiddels jarenlange strijd te beschrijven moeten we terug gaan naar het jaar 2012 toen een drie jarig experiment gestart is met vrije tarieven in de tandheelkunde dat na zes maanden door de Tweede Kamer werd afgeblazen. 

Doel VWS: lagere tarieven
Kappers: ‘De bedoeling van het ministerie van VWS en de “onafhankelijke” NZa was geweest dat in die vrije periode de tarieven omlaag zouden gaan vanwege de concurrentie. Dat gebeurde niet, en iedereen in Nederland praatte elkaar na over die slechte tandartsen, die de tarieven verhoogd zouden hebben, terwijl degenen die de cijfers hadden, waaronder de NZa, zich muisstil hielden omdat ze niet durfden vertellen dat de omzetten van 2011 en 2012 identiek waren, dus dat er niets aan de hand was. Die cijfers stonden zelfs in de voortgangsrapportage van de NZa.

NZa moest aantonen dat tandartsen teveel verdienden
Er was dus geen reden voor de ophef. Maar ook geen reden voor een tariefsverlaging. En dat wilde het ministerie van VWS juist graag.  Dus gaf het de “onafhankelijke” NZa opdracht om aan te tonen dat de tandartsen teveel verdienden, om zo toch te kunnen korten op de tarieven. De NZa huurde Deloitte in om zogenaamd een externe “onafhankelijke” expert de omzetten te laten bekijken.’

Ongewenste conclusie
‘Wel, daaruit bleek dat de tandartsen eigenlijk tekort kwamen op het destijds ingestelde norminkomen. Tja, het was niet de bedoeling om de tarieven te verhogen, wat nu? Er werd toen bedacht om per praktijk te kijken naar de omzet. Dat zette ook niet veel zoden aan de dijk als je daar de gewone statistiek op los liet. Immers de statistiek laat een curve zien en volgens de geldende wiskunde/statistiek worden de extremen niet meegenomen (iets wat het door de NZa ingehuurde bureau dat onderzoek deed ten behoeve van de actualisering van de tarieven tandtechniek in eigen beheer ook deed door de ‘outliers of uitbijter’ buiten beschouwing te laten, redactie) en dan kwamen er geen rare getallen uit. 

‘Outliers’ wel meenemen
Toen zag iemand, waarschijnlijk bij de NZa het licht: Gebruik, tegen de normale wiskunde/ statistiek in,  de extremen ook, dan is het gemiddelde per praktijk hoger en kan er “dus” gekort worden op de tarieven. Kennelijk heeft iemand bij Deloitte bezwaar gemaakt dat zo iets niet hoorde, maar de NZa antwoordde dat ze in hun rapport maar moesten schrijven dat het volgens een berekening van de NZa was…… 

‘Misdaad’
In mijn praktijk met volle weektaak, had ik in 35 jaar niet een omzet van gemiddeld 4 ton(of meer) gehad, dus ik werd door dat bedrag getriggerd en dook in de rapporten. Zowel wiskundig/statistisch als economisch was hier dus een misdaad gepleegd en ik verwachtte dat de beroepsgroep tekeer zou gaan; ik bleek de enige die openlijk bezwaar maakte tegen deze vondst van de NZa, de rest mokte een beetje binnenskamers tegen deze “autoriteit” omdat men doodsbang is voor de NZa en het ministerie, vooral onze vertegenwoordigers bij de KNMT en de ANT. 

‘Doodgezwegen’
‘Het onderwerp werd doodgezwegen door die groepen en door het Nederlands Tandartsenblad. In mijn praktijk vroeg ik twee professoren om hulp, een wiskundige en een econoom. Beiden zeiden dat ik volkomen gelijk had, maar als de beroepsgroep zelf niet reageerde, zij hun nek niet gingen uitsteken (!) Daarna heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven gekeken en geoordeeld dat ik mijn stelling als boven niet voldoende had onderbouwd.’

Herziening vonnis alleen bij nieuwe feiten
‘Mijn mening was, dat ik de regels van de wiskunde/statistiek niet hoef te bewijzen, omdat die algemeen bekend zijn. Dat heb ik besproken met de President van het CBb en deze vertelde dat een herziening van het vonnis mogelijk is, mits er een nieuw feit is., dus niet als men slecht heeft gekeken…….’

Hoe gemanipuleerd? 
‘Dat betekende dus uitvinden hoe Deloitte en de NZa de cijfers hadden gemanipuleerd. Mijn vragen daarover werden genegeerd maar ik kreeg wel veel zwartgemaakt papier: documenten die onleesbaar worden door de veelheid aan censuur die is toegepast. Vandaar het pleidooi voor de Amsterdamse Rechtbank voor het vrijgeven van documenten met een leesbare tekst.’

Bron: Tandtechnisch Magazine.

Ga terug