Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Slider gebit 1

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

Slider gebit 3

Uitleg Tandtechnieknota

Als patiënt heeft u recht op een kopie van uw tandtechnieknota. Om te zien welk tandtechnisch laboratorium hierbij betrokken is, welke materialen er in uw mond gaan en welke werkzaamheden er zijn verricht en in rekening worden gebracht. 

Vrije tarieven
De tarieven van tandtechnici zijn vrij. Ze kunnen dus zelf bepalen welke werkzaamheden ze in rekening brengen en wat voor kosten ze hiervoor in rekening brengen.

   
Player komt hier
 

De gebruikte materialen en hun unieke aankoopnummers staan vermeld in de Verklaring van Overeenstemming die door de tandtechnicus wordt opgesteld. Met deze aankoopnumers is bij de leverancier de echtheid van het geleverde materiaal te controleren. Als patiënt heeft u het recht om deze Verklaring van Overeenstemming overhandigd te krijgen.

De tandtechnische laboratoria aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek desgevraagd aan de tandarts een verklaring van overeenstemming. Vraag hierom bij uw tandarts.

Recht op informatie over fabrikant
Daarnaast heeft u het recht om te weten door welke fabrikant de specifiek voor u op maat gemaakte tandtechnisch werkstuk heeft geproduceerd. Dan is in geval van onverhoopte klachten in ieder geval duidelijk wie de fabrikant is en of deze fabrikant in Nederland is gevestigd. Ook dat staat vermeld in de Verklaring van Overeenstemming.

Recht op gespecificeerde rekening
Tevens heeft u als patiënt het recht om gespecificeerd te weten wat de kosten zijn die voor uw behandeling in rekening worden gebracht. Zowel van de kosten van de tandarts als die van het tandtechnisch laboratorium.

De tandtechnische laboratoria aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek verstrekken uw tandarts desgevraagd twee exemplaren van hun gespecificeerde rekening. Eén voor de tandarts en één voor u, de patiënt. Vraag hierom bij uw tandarts.