Baarns Tandtechnisch Laboratorium

Natuurlijk het beste, dus Nederlands maatwerk! 

DEMAQS certificering

Sinds 2004 is ons laboratorium volledig gecertificeerd. Wij hebben het certificaat DemaQs® ontvangen. Dit is een kwaliteitssysteem specifiek gericht op de tandtechniek. Het doel van DemaQs® is er voor te zorgen dat medische hulpmiddelen aan de patiënten, gebruikers en derden een hoog niveau van bescherming bieden en de prestaties leveren die er door de fabrikant aan zijn toegeschreven. Daarnaast beschrijft het de voorwaarden waaronder medische hulpmiddelen in Nederland op de markt mogen worden gebracht. Dit Besluit Medische Hulpmiddelen is gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden onder het nummer 243. Het DemaQs® certificaat is 6 jaar geldig mits de 2-jaarlijkse nacontroles positief zijn.