TTL Kamphuis - Almelo

Natuurlijk het beste, dus Nederlands maatwerk! 

Vraag vrijblijvend info aan!

Mondzorgkoepels aan Zorgverzekeraars Nederland: zorgwekkende situatie materiaal- en techniekkosten

17 juni 2022 - De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT, de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici voor de tandtechniek (VLHT), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) en de Branchevereniging Tandtechniek hebben in een gezamenlijke brief aan Zorgverzekeraars Nederland de zorgwekkende situatie aangegeven als gevolg van het beleid van verzekeraars met betrekking tot materiaal- en techniekkosten in de mondzorg. 

De door verzekeraars gehanteerde dekkingsbedragen - verzekeraars spreken graag over 'vergoedingen' - voor materiaal- en techniekkosten zijn de afgelopen zes jaar niet geïndexeerd. Sterker nog: deze zijn zelfs naar beneden bijgesteld. Inmiddels blijken kosten - vanwege de fors te noemen inflatie - over de hele linie significant te stijgen en worden de problemen alleen maar groter. Hierdoor komt ook de kwaliteit van de gebitsprotheses nog meer onder druk te staan. Keuzes voor kwalitatief minder duurzame materialen zullen gemaakt worden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld tanden en kiezen met een kortere levensduur waardoor de gebruikelijke garantietermijnen niet kunnen worden gegarandeerd. Dit heeft tot gevolg dat de gebitsprotheses eerder stuk gaan waardoor deze gerepareerd dienen te worden of zelfs geheel vervangen. Dit leidt juist tot hogere kosten voor de zorgverzekeraars en is bovendien minder patiëntvriendelijk. 

 

Bron: Tandtechnisch Magazine.

Ga terug