Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

Minister besluit tot 3-jarig experiment vrije prijsvorming mondzorg

   

7 juni 2011 -  Minister Schippers heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat zij besloten heeft tot een experiment van 3 jaar met vrije prijzen in de mondzorg. Ingangsdatum is 1 januari 2012. 

De brief informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de NZa over het experiment van vrije prijsvorming in de mondzorg per 1 januari 2012. De NZa krijgt ondermeer de opdracht om met ingang van 1 januari 2012 prestatiebeschrijvingen voor de mondzorg vast te stellen. Er is een mogelijkheid voorzien van een verlenging van het experiment met twee jaar. Dit is een afwijking van het oorspronkelijke NZa-advies voor een experiment van vijf jaar. De Minister schrijft hierover: 'Ik ben echter tot dit besluit gekomen omdat ik met een kortere tijdshorizon meer druk op de betrokken beroepsgroepen uitoefen om versneld hun verantwoordelijkheid waar te maken om een toegankelijke en kwalitatief adequaat systeem voor mondzorg neer te zetten.'

Het experiment met vrije prijsvorming heeft betrekking op de zorg geleverd door tandartsen (waaronder bijzondere tandheelkunde, mondzorg in AWBZ-instellingen en jeugdmondzorg), orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici en richt zich op de mondzorg in haar volle omvang. Het is de bedoeling dat de NZa systematisch en doorlopend de markteffecten op de factoren kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid gaat monitoren. De Minister geeft aan eraan te hechten dat de NZa eventuele prijsstijgingen helder relateert aan meerwaarden op het gebied van kwaliteit, innovatie, serviceverlening of het terugdringen van lokale schaarste.

  
Bron: Tandtechnisch Magazine.

Ga terug