Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Slider gebit 1

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

Slider gebit 3

Uitleg tandtechnieknota Kroon en Brugwerk

Als patiënt heeft u recht op een kopie van uw tandtechnieknota. Om te zien welk tandtechnisch laboratorium hierbij betrokken is, welke materialen er in uw mond gaan en welke werkzaamheden er zijn verricht en in rekening worden gebracht.

Vrije tarieven
De tarieven van tandtechnici zijn vrij. Ze kunnen dus zelf bepalen welke werkzaamheden ze in rekening brengen en wat voor kosten ze hiervoor in rekening brengen. 

Kroon- en brugwerk
Onder de algemene noemer  ‘Kroon- en brugwerk’ vallen diverse werkzaamheden die bovendien verschillende varianten kunnen beschrijven. De door uw tandtechnisch laboratorium op de tandtechnieknota gebruikte cijfercodes en omschrijving kunnen afwijken. Hieronder treft u diverse omschrijvingen aan die u aan kunt treffen op uw tandtechnieknota van uw kroon- en brugwerk-werkstuk.  

4001 Gipsmodel
Toelichting tandtechnieknota: 
dit is een zogenaamd tegenmodel van gips dat de tandtechnicus maakt om een vergelijking met de oorspronkelijke situatie mogelijk te maken. 

4106 Model
Toelichting tandtechnieknota: 
dit is een zogenaamd tegenmodel dat de tandtechnicus maakt om een vergelijking met de oorspronkelijke situatie mogelijk te maken. 

4002 Stonemodel
Toelichting tandtechnieknota: 
de tandtechnicus maakt van de afdrukken een zogenaamd 'stonemodel', een keihard gipsmodel, om deze in de articulator (een instrument waarmee de bewegingen van het kaakgewricht kan worden nagebootst) te kunnen plaatsen zodat op het model relevante informatie aangegeven kan worden. 

4052 Mod. mont. in eenvoudige articulator
Toelichting tandtechnieknota: 
Voluit: Model monteren in eenvoudige articulator. Het plaatsen van het door de tandtechnicus gemaakte model in de articulator. Een articulator is een toestel waarmee de bewegingen van het kaakgewricht kan worden nagebootst. Op die manier kan gecontroleerd worden of het kroon- en brugwerk-werkstuk bij kauwen, slikken, spreken etc. goed functioneert en geen hinderlijke contacten geeft. De tandtechnicus kan afhankelijk van de situatie kiezen uit verschillende soorten articulatoren. 

4053 Mod. mont. in middel-waarde articulator
Toelichting tandtechnieknota: 
Voluit: Model monteren in middel-waarde articulator. Het plaatsen van het door de tandtechnicus gemaakte model in de articulator. Een articulator is een toestel waarmee de bewegingen van het kaakgewricht kan worden nagebootst. Op die manier kan gecontroleerd worden of het kroon- en brugwerk-werkstuk bij kauwen, slikken, spreken etc. goed functioneert en geen hinderlijke contacten geeft. De tandtechnicus kan afhankelijk van de situatie kiezen uit verschillende soorten articulatoren. Met een middel-waarde articulator kunnen meer bewegingen nagebootst worden dan in een eenvoudige articulator. 

4054 Mod. mont. in meervoudig instelbare articulator
Toelichting tandtechnieknota: 
Voluit: Model monteren in meervoudig instelbare articulator. Het plaatsen van het door de tandtechnicus gemaakte model in de articulator. Een articulator is een toestel waarmee de bewegingen van he kaakgewricht kan worden nagebootst. Op die manier kan gecontroleerd worden of het kroon- en brugwerk-werkstuk bij kauwen, slikken, spreken etc. goed functioneert en geen hinderlijke contacten geeft. De tandtechnicus kan afhankelijk van de situatie kiezen uit verschillende soorten articulatoren. Met een meervoudig instelbare articulator kunnen meer bewegingen nagebootst worden.

4101 Zaagmodel
Toelichting tandtechnieknota: 
Een model waarbij de onderdelen door zaagsneden van elkaar gescheiden zijn zodat de geprepareerde gebitselementen individueel uitneembaar zijn om tandtechnische handelingen mogelijk te maken. 

4102 Stomp of zaagstomp
Toelichting tandtechnieknota: 
Een stomp-element is verwijderbaar gemaakt door de tandtechnicus via - bijvoorbeeld - een pin-systeem om verdere verwerking mogelijk te maken. 

4115 Stompen inkerven
Toelichting tandtechnieknota: 
Stompen moeten door de tandtechnicus worden ingekerfd om het einde van de preparatie te markeren.

4301 Kroon
Toelichting tandtechnieknota: 
Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug. 

4403 Brugdeel voor opbakporselein
Toelichting tandtechnieknota: 
Een brug is een rij van twee of meer vervangende tanden. Vaak bestaat de combinatie uit twee pijlers met een ruimte in het midden waarin de ontbrekende tand heeft gezeten. Een brugdeel is hier een onderdeel van. Afhankelijk van de grootte van de brug zijn er meer brugdelen nodig. Opbakporselein betreft het gebruikte materiaal. 

5403 Porselein voor opbakbrugdeel
Toelichting tandtechnieknota: 
Een code voor het opbrengen van porselein op de gemaakte kap, herhaaldelijke 'brand' (bakken) in oven. 

4903 Verbindings-/lasplaats
Toelichting tandtechnieknota: 
Een brug is een rij van twee of meer vervangende tanden. Vaak bestaat de combinatie uit twee pijlers met een ruimte in het midden waar de ontbrekende tand heeft gezeten. Een brugdeel is hier een onderdeel van. Afhankelijk van de grootte van de brug zijn er meer brugdelen nodig. Een verbindingsplaats of lasplaats is noodzakelijk om de brugdelen met elkaar te verbinden. 

5415 Toeslag voor schouder porselein
Toelichting tandtechnieknota: 
Om ongewenste reacties van het weefsel rondom de rand van kroon- en brugwerk te vermijden is het belangrijk om een zogenaamde 'schouder' door de tandtechnicus te laten prepareren. Hiermee kan tevens het zichtbaar zijn van een enventuele metalen onderlaag beperkt of vermeden worden. Mede omwille van de doorschijnendheid wordt daarom vaak gekozen voor schouder porselein.

Materialen
9812 Goud opbaklegering
Toelichting tandtechnieknota: 
Edelmetaalsoort waar de koonkap van gemaakt wordt. Voor uw kroon- en brugwerk kan gebruik gemaakt worden van een uitgebreid assortiment van diverse soorten materialen. 

0003 Arbo & Milieutoeslag
Toelichting tandtechnieknota: 
De tandtechnische branche heeft te maken met kosten als gevolg van overheidsmaatregelen, zoals met betrekking tot energie, milieu, arbeidsomstandigheden, veiligheid, privacy, hygiëne en kosten in verband met de kwaliteitsborging als gevolg van de Europese richtlijn Medische Hulpmiddelen.

0103 Desinfectie
Toelichting tandtechnieknota: 
Tandtechnische werkstukken worden gedurende het hele proces van vervaardiging om veiligheidsredenen diverse malen gedesinfecteerd.

Heeft u andere omschrijvingen op uw tandtechnieknota betreffende kroon- en brugwerk? Dat is best mogelijk. Evenals het gebruik van andere cijfercodes. De tarieven voor tandtechnici zijn immers vrij. Stuur in dat geval svp een foto van uw tandtechnieknota met de betreffende omschrijving naar info@mijnmond.info. Dan voegen we de aangetroffen omschrijving toe, inclusief een toelichting. Alvast bedankt!