Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Slider gebit 1

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

Slider gebit 3

Uitleg tandtechnieknota Volledige Gebitsprothese (kunstgebit)

Als patiënt heeft u recht op een kopie van uw tandtechnieknota. Om te zien welk tandtechnisch laboratorium hierbij betrokken is, welke materialen er in uw mond gaan en welke werkzaamheden er zijn verricht en in rekening worden gebracht.

Vrije tarieven
De tarieven van tandtechnici zijn vrij. Ze kunnen dus zelf bepalen welke werkzaamheden ze in rekening brengen en wat voor kosten ze hiervoor in rekening brengen. 

Volledige gebitsprothese (kunstgebit)
Onder de algemene noemer  ‘Volledige Gebitsprothese’ kunnen diverse werkzaamheden vallen. De door uw tandtechnisch laboratorium op de tandtechnieknota gebruikte cijfercodes en omschrijving kunnen afwijken. Hieronder treft u diverse omschrijvingen aan die u aan kunt treffen op uw tandtechnieknota voor een volledige gebitsprothese (kunstgebit). 

Eventuele algemene omschrijving
“Vol prothese”.

Toelichting tandtechnieknota:
Het woordje ‘vol’ is een afkorting van de term ‘volledige’ om aan te geven dat het hier gaat om kunstgebit in plaats van een enkele kroon of iets dergelijks.

1002 Hardgips model
Toelichting tandtechnieknota: 
dit is een model dat de tandtechnicus maakt om een vergelijking met de oorspronkelijke situatie mogelijk te maken. In dit geval van hardgips. Bij een volledige prothese is zowel voor bovenste als onderste gedeelte een hardgips model nodig. 

1104 Indivduele lepel kunststof
Toelichting tandtechnieknota: 
de informatie die verkregen wordt uit de afdruk met de individuele lepel wordt door de tandtechnicus gebruikt om de definitieve werkmodel voor de gebitsprothese te maken. Bij een volledige prothese is zowel voor bovenste als onderste gedeelte een individuele lepel nodig.

1152 Model uit individuele lepel: onbetand
Toelichting tandtechnieknota: 
Met behulp van de individuele lepel wordt door de tandtechnicus een model gemaakt voor vervaardiging van uw gebitsprothese. Bij een volledige prothese is zowel voor bovenste als onderste gedeelte een dergelijk model noodzakelijk. 

1225 Relinen met was van kunststof lepel + waswal 
Toelichting tandtechnieknota: 
Relinen is een vakterm voor het proces van ‘passend maken’.  Bij een volledige prothese dient zowel het bovenste als onderste gedeelte ‘gerelined’ te worden.

1054 Model monteren in een meervoudig instelbare articulator
Toelichting tandtechnieknota: 
Een articulator is een toestel waarmee de bewegingen van het kaakgewricht kan worden nagebootst. Op die manier kan gecontroleerd worden of de gebitsprothese (kunstgebit) zo vervaardigd zijn dat ze bij kauwen, slikken, spreken etc. goed functioneren en geen hinderlijke contacten geven.  

1202 Aanbrengen registratie apparatuur
Toelichting tandtechnieknota: 
Registratieapparaat is een hulpmiddel om de stand van de bovenkaak ten opzichte van de onderkaak vast te leggen.

1061 Model monteren volgens intra orale registratie
Toelichting tandtechnieknota: 
De geregistreerde situatie in de mond wordt in de articulator geplaatst. (Een articulator is een toestel waarmee de bewegingen van het kaakgewricht kan worden nagebootst. Op die manier kan gecontroleerd worden of de gebitsprothese (kunstgebit) zo vervaardigd zijn dat ze bij kauwen, slikken, spreken etc. goed functioneren en geen hinderlijke contacten geven.)

1251 Basisplaat voor opstelling
Toelichting tandtechnieknota: 
Een plaat waarop de tanden worden opgesteld. Bij een volledige gebitsprothese is zowel voor bovenste als onderste gedeelte een dergelijke basisplaat noodzakelijk. 

1253 Schellak beetplaat + waswal
Toelichting tandtechnieknota: 
Schellak is een type was met thermoplastische eigenschappen. Dat wil zeggen dat het zacht wordt bij verwarming. Dit materiaal is uitstekend geschikt om tanden in op te stellen. De schellak beetplaat is een plaat waarop de tanden worden opgesteld. Bij een volledige gebitsprothese is zowel voor bovenste als onderste gedeelte een dergelijke basisplaat noodzakelijk.

De waswal is letterlijk een wal van was die op de beetplaat gemaakt wordt. Met de waswal wordt de stand van de bovenkaak ten opzichte van de onderkaak bepaald.  

1256 Waswal aanbrengen op metaal- of kunststofbasis
Toelichting tandtechnieknota: 
De waswal is letterlijk een wal van was die op de beetplaat gemaakt wordt. Met de waswal wordt de stand van de bovenkaak ten opzichte van de onderkaak bepaald.

1340 Opstellen volledige prothese
Toelichting tandtechnieknota: 
Het opstellen van de tanden op de plaat in de door de patiënt gewenste kleur, vorm, stand etc. 

1401 Opstellen naar model
Toelichting tandtechnieknota: 
Opstellen op basis van de aanwijzingen van tandarts en/of specifieke wensen van de patiënt (voorbeeldfoto of oude gebitsprothese). 

1410 Meerprijs opstellen volgens bijzondere methode
Toelichting tandtechnieknota: 
Onder bijzonder methode wordt bijvoorbeeld opstellen volgens intra orale registratie bedoeld. Er zijn verschillende opstelmethodes zoals  LOC, Gerber etc. 

1540 Afmaken volledige prothese
Toelichting tandtechnieknota: 
Het omzetten van de voorlopige wasprothese naar de definitieve kunstharsprothese. 

1724 Toeslag High impact kunststof
Toelichting tandtechnieknota: 
Gaat bijvoorbeeld om kunststof met minder grote kans op breuk. 

1774 Reocclusie + inslijpen
Toelichting tandtechnieknota: 
In sommige gevallen moet als de gebitsprothese (kunstgebit) klaar is er vanwege kleine verandering in de mondsituatie van de patiënt de gebitsprothese teruggezet worden in de articulator en ingeslepen worden.

Materialen
9319 Set  MERKNAAM tanden
9373 Set MERKNAAM kiezen
Toelichting tandtechnieknota: 
Voor uw gebitsprothese (kunstgebit) kan gebruik gemaakt worden van een uitgebreid assortiment van diverse soorten merken tanden en kiezen.

0003 Arbo & Milieutoeslag
Toelichting tandtechnieknota: 
De tandtechnische branche heeft te maken met kosten als gevolg van overheidsmaatregelen, zoals met betrekking tot energie, milieu, arbeidsomstandigheden, veiligheid, privacy, hygiëne en kosten in verband met de kwaliteitsborging als gevolg van de Europese richtlijn Medische Hulpmiddelen.

0103 Desinfectie
Toelichting tandtechnieknota: 
Tandtechnische werkstukken worden gedurende het hele proces van vervaardiging om veiligheidsredenen diverse malen gedesinfecteerd.

Heeft u andere omschrijvingen op uw tandtechnieknota betreffende een volledige gebitsprothese? Dat is best mogelijk. Evenals het gebruik van andere cijfercodes. De tarieven voor tandtechnici zijn immers vrij. Stuur in dat geval svp een foto van uw tandtechnieknota met de betreffende omschrijving naar info@mijnmond.info. Dan voegen we de aangetroffen omschrijving toe, inclusief een toelichting. Alvast bedankt!