Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

Fracties blijven zorgen houden over transparantie mondzorg voor consument

29 juni 2011 -  Verschillende politieke partijen – waaronder coalitiepartner CDA – blijven zorgen houden over de vraag of er voldoende transparantie is in de mondzorg voor de consument om het experiment met vrije prijsvorming per 1 januari 2012 te starten. Dit blijkt volgens het Tandtechnisch Magazine uit de schriftelijke vragen die de verschillende partijen hebben gesteld aan de Minister van VWS.

PvdA: hoe kan consument kiezen?

De PvdA is tegen het experiment ‘vanwege het gebrek aan transparantie wat betreft kwaliteit en het beperkte aanbod van tandartsen. De prikkel om prijzen laag te houden ontbreekt daardoor. Ook vragen de leden van de PvdA-fractie aan de Minister hoe de consument kan kiezen voor kwaliteit als die kwaliteit niet transparant is? De kwaliteitsindicatoren komen immers pas op zijn vroegst na de zomer van 2012 voor consumenten en zorgverzekeraars beschikbaar.

Het argument van de VWS-Minister Schippers dat zij kiest voor een experiment van drie jaar in plaats van vijf jaar om druk uit te oefenen op de beroepsgroepen trekt de PvdA in twijfel. ‘Zou de druk op deze beroepsgroepen niet groter zijn als het experiment pas ingevoerd wordt nadat een toegankelijk en adequaat systeem is ingevoerd?

Verder geeft de PvdA de Minister in overweging om de argumenten die zij gebruikt om alle GGZ-aanbieders, waaronder de vrijgevestigde zorgaanbieders te budgetteren, namelijk dat het volume en de prijs beheerst moet worden, mee te laten wegen in het besluit om tot vrije prijsvorming in de mondzorg over te gaan.

De PvdA wijst er verder op dat het Capaciteitsorgaan voorspelt dat binnen tien jaar een ‘aanzienlijk deel van de tandartsen’ met pensioen gaat maar dat de Minister geen grond ziet om nu of in de nabije toekomst rekening te moeten houden met ernstige capaciteitstekorten.

 

CDA: hoe contracteren per 1 januari 2012?

De leden van de CDA-fractie constateren dat de kwaliteitsindicatoren pas na de zomer van 2012 beschikbaar komen en vraagt zich af hoe de contractering per 1 januari 2012 dan plaats zal vinden.  Ook willen zij van de Minister weten wanneer er sprake is van ontoelaatbare effecten en of hoge tarieven daar ook bij horen. Ook vragen zij zich af of de voldoende spreiding van tandartsen over het land wel gewaarborgd is. De leden van de CDA-fractie vragen zich af hoe de consumenten goed geïnformeerd worden over de verschillende opties. Hoe weet de consument of er een bezoek aan de tandarts gebracht moet worden of een afspraak met de mondhygiënist volstaat?

SP: vrije prijsvorming toepassen in mondzorg is misvatting

De SP stelt dat vrije prijsvorming uitgaat van de misvatting dat mensen voor het ondergaan van een medische behandeling van hun tanden dezelfde afwegingen kunnen maken als bij het kopen van een auto of televisie. Ook de leden van de SP-fractie stellen vraagtekens bij de transparantie gezien de late beschikbaarheid van de gegevens met betrekking tot kwaliteitsindicatoren. Is er niet sprake van een tekort aan tandartsen? Is het niet onwenselijk dat patiënten frequent wisselen van behandelaar?

D66: pas experiment als prestaties inzichtelijk gemaakt kunnen worden

De leden van de D66-fractie steunen de Minister bij het invoeren van vrije prijsvorming en prestatiebekostiging in de mondzorg. Echter ook D66 maakt zich zorgen over de transparantie als de kwaliteitsindicatoren bij de start van het experiment niet beschikbaar zijn. De leden van de D66-fractie vinden dat niet kan worden overgegaan tot het experiment van vrije prijsvorming in de mondzorg als de prestaties van verschillende zorgaanbieders niet inzichtelijk gemaakt kunnen worden gemaakt.

VVD: steunen Minister

De leden van de VVD-fractie steunen – zoals verwacht - het voornemen van de minister en vragen zich af of de huidige wetgeving tandartsen de verkeerde prikkel geeft om tandtechnische werkstukken in eigen beheer te maken in plaats van dit uit te besteden aan tandtechnische laboratoria. De aanname bij deze vraag dat tandartsen daar onder de huidige wet- en regelgeving aan zouden mogen verdienen is echter onjuist. De minister zal hier dan ook geen harde dobber aan hebben.

PVV: strategische opstelling?

Grote afwezige bij het indienen van schriftelijke vragen is – wederom – de PVV. Het begint er op te lijken dat deze partij een bewuste strategische keuze maakt om zich op dit moment nog niet over dit dossier uit te laten. Wellicht komt dat bij onderhandelingen op enig ander moment nog van pas.

Bron: Tandtechnisch Magazine.

Ga terug