Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

NZA: Rekening tandarts in heldere taal

NZa maakt nieuwe prestatiebeschrijvingen mondzorg bekend

Iedereen die bij de tandarts is geweest, kan straks op de rekening in heldere taal zien wat hij betaalt voor welke behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een conceptlijst met nieuwe prestatiebeschrijvingen gepubliceerd, waar tandartsen in 2012 mee gaan werken als de prijzen worden vrijgegeven. De codes en beschrijvingen op de tandartsrekening worden hiermee begrijpelijker. De minister van VWS geeft de NZa binnenkort de aanwijzing om de mondzorgmarkt vrij te geven.

In de nieuwe lijst is zoveel mogelijk geprobeerd om in de naam van de prestatie al duidelijk te maken wat de patiënt kan verwachten. Bij iedere prestatie hoort een beschrijving van wat de behandeling inhoudt. Dat maakt het voor consumenten helder wat zij krijgen en voor welke prijs. Bovendien is er in de prestaties meer ruimte voor diagnostiek, preventie en innovatie. De nieuwe prestatielijst is opgesteld in overleg met tandheelkundig adviseurs, marktpartijen, consumentenorganisaties, verzekeraars en wetenschappelijke verenigingen.

De minister heeft besloten dat er in 2012 vrije prijzen komen in de mondzorg, dus kunnen tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici zelf bepalen welk bedrag zij vragen voor een behandeling. Maar consumenten moeten wel kunnen zien wat ze betalen, en waarvoor. Bovendien moeten ze kunnen controleren of het tarief op de rekening klopt. Met de nieuwe prestatiebeschrijvingen wordt dit makkelijker. Daarbij verwacht de NZa ook dat tandartsen voorlichting geven als patiënten vragen hebben over de behandeling en dat ze duidelijk aangeven wat ze bieden tegen welke prijs.

De NZa publiceert de prestaties nu alvast, zodat iedereen de tijd heeft om voorbereidingen te treffen als er in 2012 vrije prijzen komen. Na het besluit van de minister publiceert de NZa nog nadere regels over transparantie en declaratie en stelt ze de prestatiebeschrijvingen definitief vast. Daarin staat onder andere dat voor iedere behandeling die meer dan € 150,- gaat kosten, een offerte afgegeven moet worden. En de prijslijst die tandartsen hanteren moet in de praktijk en op de praktijkwebsite zichtbaar zijn.

 
 

 Ga terug