Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

NZa: meer signalen verstrekken onjuiste informatie door verzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt van consumenten, zorgaanbieder en zorgverzekeraars meldingen over vermoedens van ongewenste situaties in de zorg. In 2009 ontving de NZa 455 meldingen via haar meldpunt. De meeste signalen hadden betrekking op het verstrekken van onjuiste, onvolledige, onduidelijke en/of misleidende informatieverstrekking door zorgverzekeraars, mogelijk misbruik van marktmacht door zorgverzekeraars en overtredingen van tarieven en prestaties door zorgaanbieders.

Het aantal signalen is tot nu toe elk jaar gestegen. Een verklaring hiervoor is volgens de NZa dat de spelregels voor zowel consumenten als zorgverzekeraars en zorgaanbieders duidelijk zijn. Hierdoor vallen ongewenste situaties en onregelmatigheden meer op. De verwachting is dat dit de komende jaren doorzet.

 

 

Ga terug