Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Slider gebit 1

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

Slider gebit 3

Mogelijkheid bijbetalen meerkosten tandtechniek

7 oktober 2014 - Verzekeraars gaan steeds vaker op de stoel van de tandarts en de tandtechnicus zitten. Het voor veel voorkomende tandartsbehandelingen gebruikte beleid van machtigingen aanvragen bij de verzekeraar is niet alleen bureaucratisch maar vaak helemaal niet in het belang van de patiënt. Onder het mom van ‘voorkomen van onnodige kosten’ wordt vooral de portemonnee van de verzekeraar beschermd. 

De door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ingestelde regels over informatievoorziening bij een zogenaamde afwijzing worden omzeild. Hierdoor worden zowel de tandarts, tandtechnicus als de patiënt niet of niet volledig geïnformeerd over de mogelijkheden om tegen een besluit van de verzekeraar om een bepaalde aanvraag af te wijzen in beroep te gaan.

Tegen een dergelijke handelswijze van de zorgverzekeraars heeft de Branchevereniging Tandtechniek al diverse malen met succes een klacht ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Het ging hierbij bijvoorbeeld om een brief van de verzekeraar waarin door de verzekeraar bovenaan de brief met kapitale letters de woorden KOPIE GOEDKEURING wordt gebruikt terwijl uit de rest van de brief blijkt dat het hier duidelijk om een afwijzing gaat.

Waarom van belang?
De afwijzingsbrieven van verzekeraars zijn niet zelden zeer stellend van toon. Wanneer de lezer van de brief niet gewezen wordt op de mogelijkheid om te klagen is de kans dat de tandarts en/of diens patiënt wel van deze mogelijkheid gebruik maken uiteraard beduidend lager. Het is ook in het belang van de patiënt dat helder is dat niet met elke beslissing van de verzekeraar akkoord hoeft te worden gegaan.

Het gaat om úw mond
Patiënt, tandarts en tandtechnicus worden anders in de veronderstelling gehouden dat de wil van de verzekeraar de norm is waar alle partijen zich naar te hebben te schikken met alle mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van dien. Immers: wanneer de eerste keus behandeling niet voor het begrote bedrag gedaan kan en het maximum van de verzekeraar als harde grens wordt gehanteerd zal dit de behandelaars dwingen om naar goedkopere materialen te gebruiken. Dit terwijl voor het vervaardigen van het op maat gemaakte medische hulpmiddel dat in uw mond gaat uiteraard bewuste keuzes zijn gemaakt.

Eerste keus behandeling
Hoewel verzekeraars en beleidsmakers het doen voorkomen alsof verzekeraars het beste met uw gezondheid voor hebben lijkt het moeilijk uit te leggen waarom een persoon die u niet kent een betere beoordeling zou kunnen maken welke (eerste keus?) behandeling nodig is dan de door u zelf uitgekozen behandelaar. In de praktijk blijkt de verzekeraar vooral ongeacht de situatie een maximum te leggen aan de met de behandeling gemoeide kosten.

De verzekeraar krijgt ook wel erg veel rollen toebedeeld: niet alleen moet de verzekeraar bepalen of u in aanmerking komt voor een bepaalde verstrekking, moet de verzekeraar deze bepaalde zorg inkopen en tevens bepalen wat de maximale kosten zijn.

Mogelijkheid bijbetalen geeft keuzevrijheid
Veel - zo niet alle - patiënten geven de voorkeur aan om vast te houden aan de eerste keus behandeling waarvan hun tandarts in samenspraak met de tandtechnicus heeft vastgesteld dat de beste oplossing is in de gegeven situatie. Elk mens is anders en daarom is de keuze van materiaal en behandelmethode voor een op maat gemaakt medisch hulpmiddel erg belangrijk.

In sommige gevallen lopen patiënt, tandarts en tandtechnicus tegen de door de verzekeraar gestelde maximum voor vergoeding in aanmerking komende bedrag op. Hierdoor worden behandelaars soms gedwongen van de eerste keus behandelmethode af te wijken en bijvoorbeeld mindere kwaliteit materialen en/of copy-cats te gebruiken. Veel fabrikanten geven – uiteraard – geen garantie op tandtechnische werkstukken waar originele materialen gecombineerd zijn met copy-cat-materialen.

Meerkosten tandtechniek bijbetalen
De NZa-regel inzake tandarts-tarieven biedt hier uitkomst. De tandarts mag de inkoopkosten van tandtechniek één-op-één doorberekenen aan de patiënt of diens verzekeraar. In geval deze inkoopkosten het door de verzekeraar gestelde maximum overtreffen kunnen deze meerkosten in rekening gebracht worden bij de patiënt.

Informatieplicht behandelaar
Wel is er een informatieplicht aanwezig. Dat komt erop neer dat dat de tandarts de patiënt wel vooraf moet inlichten over het feit dat de door de patiënt gekozen verzekeraar een lager bedrag als vergoeding hanteert dan de tandarts als inkoop kosten heeft en dat de gekozen behandeling wel vervolgd kan worden maar dat de patiënt in dat geval dient bij te betalen.

De mogelijkheid om de meerkosten van de tandtechniek zelf bij te betalen geeft u de keuze-vrijheid om toch te kiezen voor de eerste keus behandeling van de door u zelf geselecteerde tandarts in plaats van uw verzekeraar op de stoel van de behandelaar te laten zitten.

Meldpunt Zorgsignalen
Heeft u of uw tandarts ook een afwijzingsbrief - of iets wat daar de facto op neerkomt - ontvangen? Neem dan svp contact op met het Meldpunt Zorgsignalen via info@bvtandtechniek.nl 

Bron: Tandtechnisch Magazine.

Ga terug