Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

Minister VWS neemt NZa-advies vrije tarieven cosmetische mondzorg over

21 september 2022 - VWS-Minister Ernst Kuipers heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voornemen om de NZa een aanwijzing te geven om voor drie cosmetische mondzorgprestaties een vrij tarief vast te stellen via een experiment voor 5 jaar. Hierin volgt de minister het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Inhoudelijk proces
Aan dit voornemen is een uitgebreid inhoudelijk proces voorafgegaan met de KNMT, de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de NZa, zo schrijft de Minister. 'Ik wil hierbij benadrukken dat deze cosmetische mondzorg expliciet is uitgesloten van de basisverzekering op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en ZN heeft alle zorgverzekeraars geadviseerd dit expliciet uit te sluiten voor de aanvullende verzekering.'

Tegenstrijdig
'Het voelt wellicht tegenstrijdig om de tarieven voor cosmetische mondzorg vrij te geven terwijl er zorgen zijn over het aantal beschikbare tandartsen in de toekomst. Ik kan echter de maatschappelijke ontwikkeling niet negeren, dat meer mensen cosmetische behandeling willen van hun gebit. Het is van belang dat er ook in Nederland op een verantwoorde manier cosmetische mondzorg kan worden geboden. Door een helder kwaliteitskader en meer inzicht voor mensen wat zij wel en niet van deze zorg kunnen verwachten, kan wellicht worden voorkomen dat mensen achteraf spijt hebben van hun behandeling. Door in Nederland meer mogelijkheden te bieden, is de inschatting dat er minder restauraties nodig zijn bij mensen die mogelijk verkeerde verwachtingen hadden of doordat de lange termijneffecten niet goed waren toegelicht. Als minder restauraties nodig zijn van kwalitatief slechtere cosmetische mondzorg, kan dat ook een gunstig effect hebben op de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de mondzorg als geheel.'

 

 Bron: Tandtechnisch Magazine.

 Ga terug