Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

NMT: geen bewijs voor gesjoemel op grote schaal

4 juni 2013 -  De NMT herkent zich niet in het beeld dat er op grote schaal 'gesjoemeld' wordt met tandartsenrekeningen en daar is volgens de NMT ook geen bewijs voor. De suggestie dat dit op grote schaal zou voorkomen, is ongefundeerd en conclusies in die richting zijn ongerechtvaardigd. In het algemeen vindt de NMT dat tandartsen zich aan de regels moeten houden, aldus een bericht op de site van de NMT. 

Dit weekend berichtte het NRC over een initiatief van VGZ om de patiënten van 2 tandartsen die opvielen door hun afwijkend declaratiegedrag (en onvoldoende uitleg daarover gaven aan VGZ) te waarschuwen en hen de gelegenheid te geven over te stappen naar een andere tandarts. De situatie in de genoemde praktijken is bij de NMT niet bekend en daarom valt over die specifieke gevallen geen uitspraak te doen.

Zorgverzekeraar bepaalt niet of behandeling nodig is

De vraag of een behandeling nodig dan wel overbodig is, wordt niet door de zorgverzekeraar beantwoord. Dat is de zaak van de tandarts in overleg met de patiënt. Als de rekening vragen oproept is het van belang dat er een dialoog plaatsvindt tussen tandarts en zorgverzekeraar dan wel tandarts en patiënt. Dan kunnen vragen beantwoord worden en uitleg gegeven. VGZ doet dat zo en dat heeft in de meeste gevallen tot oplossingen geleid.

Kopie Tandtechnieknota

De Branchevereniging Tandtechniek is groot voorstander van het automatisch verstrekken van een kopie tandtechnieknota aan de patient door de tandarts indien tandtechnisch werk ingekocht wordt. 'De patient heeft hier gewoon recht op.', aldus een woordvoerder van deze vereniging van tandtechnisch laboratoria.   

De NMT heeft zelf indertijd ook grote vraagtekens geplaatst bij de conclusies van de NZa. Begin 2012 moesten de tandartsen gaan werken met nieuwe samengestelde prestaties in plaats van de verrichtingen en werden tegelijkertijd de vrije tarieven ingevoerd. Dit heeft een goede vergelijking van de tarieven 2011 met die in 2012 heel complex gemaakt. De totale kosten van de mondzorg zijn een veel betere indicator. De NMT heeft voortdurend verklaard dat de kosten van de mondzorg in 2012 niet of nauwelijks zouden stijgen ten gevolge van de invoering van vrije tarieven. Er zou wel een enorme variatie van praktijken en behandeling zichtbaar worden - patiënten kunnen kiezen - en dat was nou juist de bedoeling van dit nieuwe systeem. 

Bron: Tandtechnisch Magazine.

Ga terug