Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

NMT steunt inzet huisartsen tegen beperken vrije artsenkeuze

4 juni 2014  -  De NMT steunt de inzet van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) om patiënten te informeren over de op handen zijnde beperking van de vrije artsenkeuze. 'Wij brengen de consequenties van de voorgenomen wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet al een jaar lang onder de aandacht van onze leden en onze patiënten,' zegt voorzitter Rob Barnasconi. 'We hebben in 2013 100.000 handtekeningen verzameld en aangeboden aan de Tweede Kamer. We hebben de Kamer bij herhaling gewezen op de gevolgen van hun voorgenomen besluit. Ook in de media hebben we aandacht gevraagd voor deze schending van het recht om als patiënt je eigen zorgverlener te kunnen kiezen. Dat heeft op veel manieren navolging gekregen en dat is nodig. Veel patiënten hebben namelijk geen idee van wat er op hen afkomt.'

De NMT roept haar leden vooral op om patiënten te informeren en vraagt leden niet actief om woensdagmiddag het werk een uur neer te leggen. Om patiënten te kunnen informeren, is het van belang ze juist te zien. Het debat en de stemming in de Tweede Kamer over de wijziging van artikel 13 is al diverse keren uitgesteld. Volgens de laatste informatie vindt het debat nu volgende week plaats.

Bron: Tandtechnisch Magazine.

Ga terug