Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

NZa-advies: deels vrije tarieven cosmetische mondzorg mogelijk

 

1 september 2022 - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zet met haar meest recente advies de deur voor vrije tarieven op een kier. 'Vrije tarieven voor het plaatsen van facings en het uitwendig bleken van tanden en kiezen geven patiënten en mondzorgprofessionals meer mogelijkheden voor het esthetisch verfraaien van het gebit.'

De NZa concludeert dat het mogelijk is de tarieven voor een deel van de cosmetische mondzorg vrij te geven in een experimentvorm. Een belangrijke voorwaarde die daarbij gesteld wordt is dat de reguliere mondzorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit blijft. Het NZa-advies volgde op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een analyse te maken welke gevolgen het vrijgeven van de tarieven kan hebben, welke risico's er zijn en welke randvoorwaarden hieraan gesteld moeten worden. 'We concluderen dat het vrijgeven van de tarieven mogelijk is voor het plaatsen van facings en het uitwendig bleken van tanden en kiezen. Als de minister van VWS ons advies opvolgt, zullen de vrije tarieven in eerste instantie tijdelijk zijn. Tijdens het experiment zullen we nauwkeurig monitoren of wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden."

Toegankelijkheid reguliere mondzorg
Een mogelijk gevaar voor de toegankelijkheid van de reguliere mondzorg zou kunnen ontstaan als tandartsen relatief veel tijd gaan besteden aan cosmetische mondzorg. Immers, de arbeidsmarkt binnen de mondzorg is al krap en de opleidingscapaciteit van mondzorgprofessionals is beperkt. Niet in de laatste plaats doordat het advies van het Capaciteitsorgaan om meer tandartsen op te leiden als meer dan tien jaar stelselmatig wordt genegeerd. Ook is de verwachting dat de komende jaren steeds meer ouderen een beroep zullen doen op mondzorg. Het is daarom volgens de NZa belangrijk dat mondzorgprofessionals voldoende tijd blijven besteden aan reguliere mondzorg. 

Goede voorlichting aan consumenten
Daarnaast wijst de NZa op het belang van begrijpelijke, volledige en juiste kwaliteits- en prijsinformatie aan consumenten. 'Het moet voor consumenten duidelijk zijn wat de cosmetische mondzorgbehandeling inhoudt, wat het beoogde resultaat is en wat de bijbehorende kosten zijn. Consumenten betalen deze zorg namelijk zelf. Het is daarbij van belang dat zij de gevolgen van de keuze voor cosmetische zorg goed kunnen overzien. De consument heeft ook de mogelijkheid om af te zien van een behandeling omdat deze zorg nooit een tandheelkundige medische noodzaak heeft. Het gaat altijd om het verfraaien van het gebit. 

Bron: Tandtechnisch Magazine.

Ga terug