Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

VGZ staakt centrale inkoop van implantaten in 2022

 

7 mei 2021 - Zorgverzekeraar VGZ heeft aangekondigd in 2022 het beleid van centraal inkopen van implantaten te staken. Dit blijkt uit het bekend gemaakte inkoopbeleid over 2022. Sinds de start in 2018  hebben diverse brancheorganisaties herhaaldelijk hun bezwaren geuit tegen dit centrale inkoopbeleid. Vanuit PR-perspectief bezien was een en ander rampzalig voor het imago van VGZ bij - in ieder geval - de beroepsgroep. 

Mondzorgkoepels
Eind 2018 luidden diverse mondzorgkoepels waaronder de Branchevereniging Tandtechniek (BTT) de noodklok met betrekking tot het inkoopbeleid van zorgverzekeraar VGZ. Door de gehanteerde te lage dekkingstarieven - te laag om kostendekkend te zijn - dreigen patiënten hiervan de dupe te worden. Dit terwijl de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven voor technieken en materialen voor 2019 juist aanzienlijk had verhoogd. 

Rechtszaken
De in 2018 door VGZ gemaakte start met centrale inkoop voor implantaten leidde verder onder meer tot zeer druk bezochte informatiebijeenkomsten voor tandarts-implantologen, beschuldigingen van het verstrekken van onjuiste informatie aan zowel zorgverlerners en patiënten, een rechtszaak aangespannen door een implantaatleverancier tegen VGZ en er werd een rechtszaak aangespannen door een VGZ-verzekerde waarin VGZ uiteindelijk werd veroordeeld om benadeelde verzekerden te compenseren. 

 

Bron: Tandtechnisch Magazine.

Ga terug